TicketSecure Aps – Vores fortrolighedspolitik

– dine rettigheder, dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem.

TicketSecure forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger.

Vores fortrolighedspolitik indeholder vigtig information om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler disse oplysninger, hvem vi deler dem med og hvorfor, samt hvilke valgmuligheder og rettigheder du har, når det gælder de personlige oplysninger, du har udleveret til os.

Vi kan af og til være nødsaget til at ændre i vores fortrolighedspolitik, så tjek vores website for opdateringer med jævne mellemrum. Hvis der sker vigtige ændringer, for eksempel i forhold til hvor dine personlige oplysninger bliver behandlet, giver vi dig besked.

 

Om os

Vi er TicketSecure Aps (TicketSecure).

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores fortrolighedspolitik eller de oplysninger, vi indsamler om dig, bedes du kontakte:

TicketSecure Aps, Postboks 284, 5700 Svendborg

E-mail: post@ticketsecure.dk

Telefon: +45 42 29 00 00

 

Personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler

De oplysninger om dig, som vi indsamler og behandler, inkluderer:

 • Oplysninger om, hvem du er, for eksempel navn, fødselsdato og kontaktoplysninger
 • Oplysninger vedrørende produkter eller tjenester, du modtager fra os, for eksempel dine kontooplysninger
 • Oplysninger om din kontakt til os, for eksempel telefonopkald, e-mails og breve
 • Oplysninger, der indsamles automatisk, for eksempel via cookies, når du besøger et af vores websites
 • Oplysninger, der er klassificeret som ’følsomme’ personlige oplysninger, for eksempel om din helbreds- eller civilstatus. Disse oplysninger vil kun blive indsamlet og behandlet, når det er nødvendigt for at levere det produkt eller den tjeneste, du har anmodet om, eller for at overholde retlige forpligtelser
 • Oplysninger, som du udleverer til os om andre personer, for eksempel medansøgere eller billetmodtagere til produkter, du har købt via os
 • Oplysninger om børn, for eksempel i tilfælde hvor et barn optræder som billetmodtager i en police/kontrakt, som en anden har indgået på deres vegne. I disse tilfælde indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at identificere barnet, for eksempel barnets navn, alder og køn.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille fil, der placeres på din computer eller en anden enhed, når du besøger vores website.

Cookies gemmer små stykker information. De husker for eksempel, at du har besøgt vores website eller foretaget en bestemt handling.

Vi bruger cookies som en hjælp til at forbedre din oplevelse, når du besøger vores website. En cookie kan for eksempel gemme informationer, så du slipper for at indtaste dem hver gang

 

Hvor vi indsamler dine oplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig via forskellige kilder, herunder:

 • en anmodning om et produkt eller en tjeneste
 • en telefonsamtale med os
 • e-mails eller breve, som du sender til os
 • vores onlinebaserede refunderingsblanket/reklamationstjeneste

Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra den billetforhandler, som du køber et produkt hos. Dette gælder, når du afgiver personoplysninger, som vi skal bruge for at behandle et krav direkte med billetforhandleren.

 

Hvorfor vi indsamler og behandler dine oplysninger

Vi tager dit privatliv meget alvorligt, og vi indsamler og behandler kun dine personlige oplysninger når det er nødvendigt, rimeligt og lovligt at gøre det. Vi indsamler og behandler udelukkende dine personlige oplysninger, når:

 • vi, du, billetforhandlerne, der sælger produkterne, og forsikringsgiverne har en legitim interesse i, at vi gør dette, eftersom det er nødvendigt for salg af produkterne og håndtering af krav.
 • vi har en legitim interesse i at gøre dette, fordi det er nødvendigt for, at vi kan drive vores virksomhed på en effektiv måde, herunder håndtere tvister og forbedre vores service. Vores brug af dine personoplysninger vil ikke være til urimelig ulempe for dig.
 • du har givet os dit udtrykkelige samtykke til at behandle sundhedsoplysninger for at kunne håndtere dit krav, eller
 • det er nødvendigt for os for at opfylde vores juridiske eller regulatoriske forpligtelser.

Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger på disse måder, kan det indebære, at vi ikke er i stand til at håndtere et krav, som vedrører de produkter, vi administrerer.

 

Hvem vi kan dele dine oplysninger med

Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter af de årsager, der er beskrevet under ’Hvorfor vi indsamler og behandler dine oplysninger’.

Disse tredjeparter inkluderer:

 • Billetforhandlere, som sælger de produkter, vi administrerer
 • Forsikringsgivere
 • Vores professionelle rådgivere, fx revisorer, advokater og konsulenter

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi sælger, overfører eller sammenlægger dele af vores virksomhed eller aktiver. Hvis der sker forandringer i vores virksomhed, kan de nye ejere anvende dine personoplysninger på de måder, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Når vi videregiver dine personoplysninger, gør vi det i overensstemmelse med vores forpligtelse til at behandle dine oplysninger på en tryg og sikker måde.

 

Hvor dine oplysninger bliver behandlet

Alle dine oplysninger bliver behandlet i Danmark

 

Sådan beskytter vi dine oplysninger

Vi tager informations- og systemsikkerhed meget alvorligt, og vi bestræber os på til enhver tid at efterleve alle vores forpligtelser. Alle personlige oplysninger, der indsamles, registreres eller behandles på nogen måde, uanset om det sker på papir, online eller via andre medier, sikres med passende beskyttelsesforanstaltninger i henhold til vores databeskyttelsesmæssige forpligtelser.

Dine oplysninger beskyttes af foranstaltninger, der er designet til at minimere tab og skader i forbindelse med uheld, uagtsomhed eller bevidste handlinger. Vores medarbejdere bliver uddannet til at beskytte følsomme eller fortrolige oplysninger, når de lagrer eller overfører oplysninger elektronisk.

Vores sikkerhedsforanstaltninger lever op til branchens standarder og god praksis og skaber et kontrolmiljø, hvor vi effektivt kan håndtere risici, hvad angår dine oplysningers fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

 

Så længe beholder vi dine oplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, herunder at overholde eventuelle juridiske, regulatoriske, skattemæssige, bogføringsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Vi kan opbevare dine personoplysninger i længere tid i tilfælde af en klage, eller hvis vi har rimelig grund til at tro, at vi kan ende i en retstvist med dig.

For at kunne beslutte hvor længe det er passende for os at gemme dine personoplysninger, tager vi højde for personoplysningernes omfang, type og følsomhed, risikoen for at du lider skade på grund af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, som vi opfylder ved at behandle dine personoplysninger, og om vi kan opfylde disse formål på andre måder, samt de relevante juridiske, regulatoriske, skattemæssige, bogføringsmæssige og øvrige krav.

 

Dine rettigheder som individ

Du har flere rettigheder, hvad angår TicketSecures brug af dine oplysninger. De er beskrevet herunder. Hvis du vil gøre brug af nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte TicketSecure Aps, Postboks 284, 5700 Svendborg eller sende en e-mail til: post@ticketsecure.dk

 

Ret til indsigt

Du har ret til at få tydelig og let forståelig information om, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, hvorfor vi indsamler dem, og hvem vi deler dem med – dette gør vi i vores fortrolighedspolitik.

 

Ret til adgang

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at modtage en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, kan du sende en adgangsanmodning, en  Data Subject Access Request (DSAR).

Ret til berigtigelse

Hvis dine personlige oplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan du anmode om at få dem rettet.

 

Ret til sletning

Du kan bede om at få dine oplysninger slettet eller fjernet, hvis TicketSecure ikke har nogen tungtvejende grund til at gemme dem.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du kan bede os om at begrænse eller blokere for behandlingen af dine personlige oplysninger af særlige årsager. Det indebærer, at vi stadig har lov til at beholde dine oplysninger, men kun med henblik på at sikre, at vi ikke bruger dem i fremtiden i medfør af de begrænsende årsager.

 

Ret til dataportabilitet

Du kan bede om at få en kopi af dine personlige oplysninger, så du kan bruge dem hos andre udbydere. I visse tilfælde kan du også bede om at få flyttet, kopieret eller overført de personlige oplysninger, som vi har, til en anden virksomhed på en tryg og sikker måde.

 

Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelser mod TicketSecures behandling af dine personlige oplysninger, hvis behandlingen er baseret på legitime interesser (inklusive profilering), til direkte markedsføring (inklusive profilering), og hvis vi har brugt dem til videnskabelig/historisk analyse og statistik.

 

Ret til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst. Det påvirker dog ikke retmæssigheden af den behandling, der er foregået, inden du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vi muligvis ikke i stand til at behandle dit krav. I så fald giver vi dig besked om dette i forbindelse med, at du trækker dit samtykke tilbage.

 

Sådan klager du

Vi bestræber os på altid at indsamle, behandle og beskytte dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Hvis du ikke mener, at vi har behandlet dine oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, kan du henvende dig ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

TicketSecure Aps, Postboks 284, 5700 Svendborg

E-mail: post@ticketsecure.dk

Telefon: +45 42 29 00 00

Hvis du stadig ikke er tilfreds, kan du klage til datatilsynet.